porady prawne ●  juridisch advies 

USŁUGI
zakres działalności firmy BaranskaLegal

1. Porady prawne:

    Udzielam porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego i
    handlowego. 
W zakresie prawa cywilnego i administracyjnego mogę występować w sądzie
    jako przedstawiciel strony (według holenderskiego prawa ta możliwość określona jest w:

   art. 79 jo. art. 93 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (prawo cywilne) i art. 8:24
    Algemene wet bestuursrecht (prawo administracyjne)).
 

 

 • Zakres usług w prawie cywilnym obejmuje między innymi: 
  - Roszczenia finansowe do €25.000;
  - Prawo pracy (np. konflikt z pracodawcą lub biurem pracy, zaległe wynagrodzenie, warunki
    pracy niezgodne z umową, zmuszanie do podpisania nowego kontraktu na całkowicie innych
    lub niekorzystnych warunkach, zawierania i rozwiązania stosunku o prace, negocjacje w
    czasie poszukiwania pracy)  
  - Prawo wynajmu (np. problemy z właścicielem lub osobą /firmą wynajmującą mieszkanie,
    zwrot zapłaconej kaucji).  
    
  - Prawo konsumenta (np. problemy związane z kupnem lub sprzedażą

 • Zakres usług w prawie administracyjnym obejmuje między innymi: 
  - Kontakt z 'gemeente' (czyli z tzw. 'gminą') (np. rejestracja w gemeente)
  - Tłumaczenie i pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z pobytem w Holandii 
  - Pomoc w uzyskiwaniu rozmaitych zezwoleń (np. na wycięcie drzewa, parkowanie)  
  - Pisanie odwołań w sprawach administracyjnych i kar administracyjnych (np. mandaty, kary
    nałożone przez Belastingdienst czyli holenderski urząd podatkowy) 
   
 • Zakres usług w prawie handlowym obejmuje: 
  - Pomoc i porady przy zakładaniu własnej firmy 

2. Tłumaczenia

a. Tłumaczenia:
   - Pomoc językowa przy redagowaniu/podpisywaniu kontraktów (np. praca, wynajem mieszkania)        - Tłumaczenia przez telefon i symultaniczne (np. wizyta u lekarza, policja, szkoła, pracodawca,              wynajem mieszkania, gemeente, UWV) 

b. Tłumaczenia dla Holenderskich przedsiębiorców/Holenderskich osób prywatnych
    -  Ma Pani/Pan kontakt z Holenderskim przedsiębiorcą lub osobą prywatną ale nie mogą 
         Państwo się porozumieć przez barierę językową? Proszę nawiązać kontakt z Baranska Legal.

 3. Pisanie listów urzędowych i odwołań

 

E-mailen
Bellen
Info