porady prawne ●  juridisch advies 

DIENSTEN

1. Juridisch advies
2. Vertalingen/tolken (ook voor Nederlandse ondernemers/private personen)
3. Schrijven van diverse brieven aan overheidsorganen

1. Ik verleen juridisch advies binnen het civiel recht, bestuursrecht en ondernemingsrecht. 
    In bepaalde civiele en bestuursrechtelijke zaken bestaat de mogelijk om voor u op te treden
    als gemachtigde voor de (kanton)rechter ingevolge art. 79 jo. art. 93 Wetboek van
    Burgerlijke Rechtsvordering (civiel recht) en art. 8:24 Algemene wet bestuursrecht
    (bestuursrecht) 

 • Binnen het civiel recht verleen ik juridisch advies omtrent o.a.: 
  - Zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste €25.000
  - Zaken betreffende het arbeidsrecht (bijv. conflict met de werkgever of een uitzendbureau, 
    arbeidsomstandigheden welke niet stroken met het arbeidscontract, gedwongen worden om
    een (nieuw) arbeidsovereenkomst te ondertekenen welke andere/controversiële/ongunstige
    (arbeids)voorwaarden bevat, het aangaan/beëindigen van de arbeidsovereenkomst,
    onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst) 
  - Zaken betreffende het huurrecht (bijv. conflict met de eigenaar/verhuurder/makelaar/bedrijf
    welke huizen verhuurt, het niet terugkrijgen van de borg, huurcontracten) 
  - Zaken betreffende het consumentenrecht (bijv. problemen m.b.t. de koop/verkoop van een
    goed)

 • Binnen het bestuursrecht verleen ik juridisch advies omtrent o.a.:
  - Het contact met de gemeente (bijv. het inschrijven bij de gemeente)
  - Het invullen van documenten betreffende het verblijf in Nederland
  - Het verkrijgen van diverse vergunningen (bijv. kapvergunning, parkeervergunning) 
  - Het schrijven van bezwaar-en beroepschriften (bijv. boetes opgelegd door bestuursrechtelijke
    organen zoals de Belastingdienst)  

 • Binnen het ondernemingsrecht verleen ik juridisch advies omtrent: 
  - Het oprichten van een eigen bedrijf 

2. a. Vertalingen/tolken: 
    - Tolken bij het ondertekenen van diverse contracten dan wel het vertalen ervan
      (bijv. arbeidscontracten, huurcontracten)
    - Telefonisch tolken of 'live tolken' (bijv. bij doktersbezoek, politie, school, werkgever, huur van een
      huis, gemeente, UWV)

   b. Vertalingen/tolken voor Nederlandse ondernemers/private personen 
    - Heeft u een bedrijf of bent u een private persoon en heeft u (zakelijke) relaties met Polen, maar
      komt u er samen niet uit door de taalbarrière? Neem dan contact op met Baranska Legal.

3. Het schrijven van diverse brieven aan overheidsorganen 

E-mailen
Bellen
Info