porady prawne ●  juridisch advies 

PRIJZEN

Algemeen
Alle diensten die Baranska Legal aanbiedt zijn niet kosteloos. De definitieve prijs voor de dienst, bij een uurloon van €60 (incl. BTW), zal worden vastgesteld na de kosteloze kennismaking met uw vraagstuk/zaak - dit is afhankelijk van de grootte/complexiteit.
Bij vraagstukken/zaken die meer dan 4 uur in beslag nemen, krijgt u een korting ter hoogte van 10%.


Voorrijkosten 
Eventuele voorrijkosten bij het vertalen/tolken zijn niet in de prijs inbegrepen en bedragen €0.19 per kilometer, indien de afstand groter is dan 20 kilometer vanaf Leiden - ook de kosten voor de terugweg worden bij u in rekening gebracht.

De kennismaking met de zaak/vraagstuk
De kennismaking met uw zaak/vraagstuk geschiedt door middel van het invullen van het formulier op deze website (www.baranskalegal.nl). In dit formulier wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens en een korte formulering van uw zaak/vraagstuk. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om het formulier online in te vullen, bestaat de mogelijkheid om het formulier te downloaden en deze via de post te versturen of het formulier thuis opgestuurd te krijgen. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan verzoek ik u graag om telefonisch contact op te nemen met Baranska Legal. 
Na ontvangst van uw formulier zal de jurist beslissen over de verdere stappen. 
De kennismaking met uw zaak/vraagstuk via het formulier is geheel kosteloos. 

Gesprek
De volgende stap die volgt op de kennismaking met uw zaak/vraagstuk is het directe gesprek. In uitzonderlijke gevallen kan dit gesprek ook telefonisch plaatsvinden. Het analyseren van het probleem, het verzamelen van extra gegevens en de kostenraming vinden plaats in dit gesprek. 
Dit gesprek is kosteloos. 
Ter besparing van uw tijd wordt daarom een goede voorbereiding aangeraden (hierbij kunt u denken aan het verschaffen van complete documenten, heldere probleemstelling). 


Betaling
De kosten voor vertalingen/tolken en het schrijven van brieven worden voorafgaand aan de dienst geïnd. In andere gevallen int Baranska Legal 50% van de kosten als voorschot - de rest wordt na het leveren van de dienst geïnd. 

Voor de diensten kan er giraal of contant worden betaald.

* Het niet voldoen aan de betalingsplicht wordt gezien als contractbreuk.
* De bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

E-mailen
Bellen
Info